Гаранция и връщане

Нашите продукти имат 2-годишна гаранция съгласно законодателството на ЕС. По време на този период не е необходима сервизна поддръжка.
В двуседмичен период след получаване на продукта купувачът има право да го върне без обяснения, в сучай че той е във вида, в който е получен - без драскотини, наранявания и т.н., получени по време на този период. Стойността на продукта ще бъде възстановена в банкова сметка на купувача. Транспортните разходи не се възстановяват.

Ако продуктът пристигне с транспортни дефекти или е неработоспособен, препоръчваме клиентът незабавно да се свърже с нас с цел определяне на по-нататъшните действия за отстраняване на проблема.

Ако възникне проблем по време на нормалната експлоатация на продукта (колкото и маловероятно да е това), моля свържете се с нас за получаване на по-нататъшни инструкции относно процедурите за ремонт/замяна на продукта.